Bravarski i limarski radovi


Gradik građenje d.o.o.

Adresa: Oranice 26, 10090 Zagreb

Telefon: (01) 3867 986

Fax: (01) 3867 990

E-mail: gradik@gradik.hr

Kontakt osoba: Igor Kuća

INŽENJER-GRADITELJ d.o.o.

Adresa: Jambrišakov breg 9, 10000 Zagreb

Fax: 01/3490-186

E-mail: inzenjer-graditelj@hotmail.com

Kontakt osoba: Shefshet Bajraktari

KOMJETAN GRADNJA

Adresa: MARKA PEJAČEVIĆA 54, 31500 NAŠICE

Fax: 031/699-381

E-mail: darko.komjetan@gmail.com

Kontakt osoba: Darko Komjetan

METAL-AGRO

Adresa: Drenovica 14, 48355 Novo Virje

E-mail: metalagro.mail@gmail.com

Kontakt osoba: Anđelko Kovač

OPTIMUM GRADNJA d.o.o

Adresa: Vretenec 4, 10360 Sesvete

Fax: (01) 2754 249

E-mail: optimumgradnja@gmail.com

Internet adresa: www.optimumgradnja.com

Kontakt osoba: Stjepan Topić

SNIM-GRAD d.o.o.

Adresa: Dravska 83, 42202 Trnovec

Telefon: 042/ 683 225

Fax: 042/683-225

E-mail: snim-grad@vz.t-com.hr

Kontakt osoba: Jasna Gregurić