Žbuka i proizvodi od gipsa


Gradik građenje d.o.o.

Adresa: Oranice 26, 10090 Zagreb

Telefon: (01) 3867 986

Fax: (01) 3867 990

E-mail: gradik@gradik.hr

Kontakt osoba: Igor Kuća

Ma-Gra

Adresa: Hribarov prilaz 8, 10010 Zagreb

Telefon: 01/6620/794

Fax: 01/6140/396

E-mail: info@ma-gra.hr

Internet adresa: www.ma-gra.hr

Kontakt osoba: Tomislav Majstoroviić

METAL-AGRO

Adresa: Drenovica 14, 48355 Novo Virje

E-mail: metalagro.mail@gmail.com

Kontakt osoba: Anđelko Kovač

MK GRADNJA d.o.o.

Adresa: Vatroslava Lisinskog 41, 10370 Dugo Selo

Telefon: 01/2753 261

E-mail: mk.gradnja@email.t-com.hr

Kontakt osoba: Mato Kuprešak

SNIM-GRAD d.o.o.

Adresa: Dravska 83, 42202 Trnovec

Telefon: 042/ 683 225

Fax: 042/683-225

E-mail: snim-grad@vz.t-com.hr

Kontakt osoba: Jasna Gregurić