Instalacija i oprema za grijanje - industrijska


Allagro d.o.o.

Adresa: S. Radića 188, 48350 Šemovci

Telefon: 048/280-830

Fax: 048/280-829

E-mail: zbozi16@gmail.com

Kontakt osoba: Željka Božić

I-EUROMONT d.o.o.

Adresa: Gospodska 55 a, 10090 Zagreb

Telefon: (01) 3499 923

Fax: (01) 3499 923

E-mail: ieuromont@gmail.com

Kontakt osoba: Ivica Imenjak