Kućni namještaj


ELIN-ELEKTRO d.o.o.

Adresa: Fočići 16a, 10000 Zagreb

Fax: 01/3833 073

E-mail: tomislavlasic@net.hr

Kontakt osoba: Tomislav Lasić

KLIZI D.O.O.

Adresa: Gračansko Dolje 79, 10000 Zagreb

Telefon: (01) 4669-113, (01) 4669-114

Fax: (01) 4669-115

E-mail: klizidoo@gmail.com

Internet adresa: www.eduro.hr

Kontakt osoba: Anto Lozančić

SPAČVA d.d.

Adresa: Duga 181, 32100 Vinkovci

Telefon: (032) 303066

Fax: (032) 303409

Internet adresa: www.spacva.hr

Kontakt osoba: Dario Puljiz